-->
کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان | کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی

کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان | کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه

تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | سرطان پستان و ماموگرافی | سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی یک روش تصویربرداری است که برای تشخیص سرطان پستان استفاده می‌شود. این آزمایش با استفاده از تابش پرتوهای ضعیف شده اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند. ماموگرافی توسط یک دستگاه دیجیتال اشعه ایکس انجام می‌شود که به طور تخصصی برای تصویربرداری.

ماموگرافی برای غربالگری سرطان سینه استفاده می‌شود. در این روش پیش از اینکه فرد متوجه توده ای در سینه خود شود ماموگرام می تواند با احتمال 75 درصد آن را تشخیص دهد. بسیاری از سرطان های سینه وقتی در این مرحله تشخیص داده شوند به راحتی درمان می شود.

ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان به عنوان یک تست تصویر برداری کمکی برای ماموگرافی یا معاینه بالینی پزشک از سینه استفاده می شود. بنابراین سونوگرافی برای غربالگری قابل استفاده نیستند. از آن جا که سونوگرافی کم تر از ماموگرافی دردناک است، بسیاری از خانم ها سؤال می کنند: آیا می توانم به جای ماموگرافی، از سونوگرافی برای غربالگری سرطان سینه استفاده کنم؟