-->
همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | همه چیز در مورد ماموگرافی سینه | تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | سرطان پستان

همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | همه چیز در مورد ماموگرافی سینه

تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | سرطان پستان و ماموگرافی | سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی یک روش تصویربرداری است که برای تشخیص سرطان پستان استفاده می‌شود. این آزمایش با استفاده از تابش پرتوهای ضعیف شده اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند.

ماموگرافی توسط یک دستگاه دیجیتال اشعه ایکس انجام می‌شود که به طور تخصصی برای تصویربرداری از بافت پستان ساخته شده است. متخصص رادیولوژی تصاویری از حداقل دو زاویه مختلف از هر یک از پستان‌ها ثبت می‌کند و این مجموعه تصاویر ماموگرام گفته می‌شود.

همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | همه چیز در مورد ماموگرافی سینه

ماموگرافی به پزشک کمک می‌کند تا توده‌ها و تغییرات غیر معمول در بافت پستان را تشخیص دهد و نیاز به ارزیابی بیشتر را مشخص کند. این آزمایش به عنوان بخشی از فرایند سیستمی معاینات فیزیکی به منظور تشخیص تغییرات غیر معمول در بافت پستان‌ها انجام می‌شود. ماموگرافی بهترین روش مقابله با سرطان سینه است و معمولاً می‌تواند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد.

ماموگرافی برای غربالگری سرطان سینه استفاده می‌شود. این روش می‌تواند سرطان پستان را قبل از آن که توده قابل لمس شود، شناسایی نماید. بسیاری از سرطان‌های سینه وقتی در این مرحله تشخیص داده شوند به راحتی درمان می‌شوند. ماموگرافی به عنوان یک تست تصویر برداری کمکی برای ماموگرافی یا معاینه بالینی پزشک از سینه استفاده می‌شود. بنابراین سونوگرافی برای غربالگری قابل استفاده نیست. این روش می‌تواند ناهنجاری‌های کوچکی در بافت پستان را مشخص کند و تومور را در زمانی که اندازه آن کوچک است تشخیص دهد.

با توجه به اینکه ماموگرافی بهترین روش مقابله با سرطان سینه است و معمولاً می‌تواند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد، توصیه می‌شود که زنان در سنین 40 تا 49 سالگی هر سال ماموگرافی غربالگری کنند، سپس در سنین 50 تا 75 سالگی هر دو سال یکبار، اگر فاکتورهای خطری وجود نداشته باشد که فاصله زمانی کوتاهتری را ایجاب کند.