-->
ماموگرافی و غربالگری سرطان پستان | ماموگرافی و غربالگری سرطان سینه | آیا ماموگرافی خطرناک است؟ | تست غربالگری ماموگرافی | ماموگرافی

ماموگرافی و غربالگری سرطان پستان | ماموگرافی و غربالگری سرطان سینه

ماموگرافی و غربالگری سرطان پستان | آیا ماموگرافی خطرناک است؟ | تست غربالگری ماموگرافی | ماموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان | دلایل ترشح پستان چیست و چه موقع ترشحات سینه خطرناک است؟

ماموگرافی و سونوگرافی دو روش تصویربرداری هستند که در تشخیص سرطان پستان استفاده می‌شوند. ماموگرافی به عنوان بخشی از فرایند سیستمی معاینات فیزیکی به منظور تشخیص تغییرات غیر معمول در بافت پستان ها انجام می شود.

 این آزمایش با استفاده از تابش پرتوهای ضعیف شده اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می کند. با استفاده از یک دستگاه دیجیتال اشعه ایکس که به طور تخصصی برای تصویربرداری از بافت پستان ساخته شده است، یک متخصص رادیولوژی تصاویری از حداقل دو زاویه مختلف از هر یک از پستان ها ثبت می کند. این مجموعه تصاویر ماموگرام گفته می شوند.

سونوگرافی نیز یک روش تصویربرداری است که در تشخیص سرطان پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش از امواج صوتی برای تصویربرداری استفاده می‌شود. سونوگرافی برای تشخیص توده‌هایی که در ماموگرافی مشخص نمی‌شوند، مفید است.

غربالگری پستان شامل معاینه، آزمایش، ماموگرافی و سونوگرافی است که از طریق آنها پزشک می‌تواند اولین نشانه‌های سرطان را در افرادی که هنوز علامتی ندارند تشخیص بدهد.

با توجه به اینکه ماموگرافی بهترین روش مقابله با سرطان سینه است و معمولاً می‌تواند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد، توصیه می‌شود که زنان در سنین 40 تا 49 سالگی هر سال ماموگرافی غربالگری کنند، سپس در سنین 50 تا 75 سالگی هر دو سال یکبار، اگر فاکتورهای خطری وجود نداشته باشد که فاصله زمانی کوتاهتری را ایجاب کند. در هر صورت، تصمیم نهایی در مورد نوع ماموگرافی و غربالگری باید توسط پزشک معالج گرفته شود.