-->
غربالگری سرطان سینه چیست؟ | غربالگری سرطان پستان چیست؟ نکات مهم در نمونه برداری از پستان | نمونه برداری از توده پستان چگونه انجام میشود؟

غربالگری سرطان سینه چیست؟ | غربالگری سرطان پستان چیست؟

نکات مهم در نمونه برداری از پستان | نمونه برداری از توده پستان چگونه انجام میشود؟ | نمونه برداری پستان یا بیوپسی | سرطان پستان و روش های غربالگری آن | غربالگری سرطان سینه چیست؟

غربالگری سرطان سینه یکی از روش‌های مهم در تشخیص سرطان پستان در زنان است. ماموگرافی یکی از روش‌های غربالگری است که با استفاده از تابش پرتوهای اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند و می‌تواند توده‌های سرطانی را تشخیص دهد. ماموگرافی برای غربالگری سرطان پستان توصیه می‌شود و زنان بالای 40 سال باید هر دو سال یکبار ماموگرافی انجام دهند.

همچنین، سونوگرافی نیز می‌تواند به عنوان یک روش تکمیلی برای تشخیص توده‌های سرطانی در سینه مورد استفاده قرار گیرد. سونوگرافی پستان به‌منظور چکاب سالیانه و یا تکمیل تشخیص اولیه پزشک در موارد مشکوک به سرطان پستان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت مشکوک به وجود توده سرطانی، باید به پزشک متخصص مراجعه کرده و روش‌های تشخیصی دیگری مانند بیوپسی را در نظر گرفت.