عمل جراحی برداشتن طحال

عمل جراحی برداشتن طحال | جراحی طحال و انواع آن | اسپلنکتومی باز | اسپلنکتومی به روش لاپاروسکوپی | عمل جراحی برداشتن طحال

عمل جراحی برداشتن طحال

جراحی طحال و انواع آن

اسپلنکتومی یا جراحی برداشتن طحال بسته به شرایط بیمار و تشخیص جراح یا به روش باز یا به صورت لاپاروسکوپیک انجام می‌شود.

اسپلنکتومی باز

در این روش، جراح با ایجاد شکافی درست در قسمت میانی ناحیه شکم اقدام به برداشتن طحال می‌کند. سپس محل جراحی با بخیه بسته می‌شود. این روش معمولاً زمانی توصیه می‌شود که طحال دچار پارگی شده است و یا بیمار در نتیجه عمل‌های جراحی قبلی در ناحیه شکم خود بافت اسکار یا زخم دارد.

اسپلنکتومی به روش لاپاروسکوپی

این نوع جراحی یک روش کمتر تهاجمی است و دوره ریکاوری آن کوتاه‌تر است و درد کمتری در مقایسه با جراحی باز به همراه دارد. در برداشتن طحال به روش لاپاروسکوپی، جراح تنها چند برش بسیار کوچک روی ناحیه شکم انجام می‌دهد و از طریق شکاف‌های انجام شده، ابزار جراحی لاپاروسکوپیک را وارد شکم بیمار کرده و با استفاده از یک دوربین مخصوص اقدام به حذف طحال از بدن بیمار می‌کند. پس از مشاهده طحال از طریق لاپاروسکوپی، ممکن است جراح تشخیص دهد که جراحی طحال به روش باز انجام گردد.