سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه

سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان | تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی

سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

تشخیص بافت یا توده های سرطانی سینه با ماموگرافی | سرطان پستان و ماموگرافی | سونو گرافی و ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه | همه چیز در مورد ماموگرافی پستان | کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و سونوگرافی دو روش تصویربرداری هستند که در تشخیص سرطان پستان استفاده می‌شوند. ماموگرافی با استفاده از تابش پرتوهای ضعیف شده اشعه ایکس، نقاط دچار ناهنجاری در بافت پستان را شناسایی می‌کند. این آزمایش توسط یک دستگاه دیجیتال اشعه ایکس انجام می‌شود و تصاویری از حداقل دو زاویه مختلف از هر یک از پستان‌ها ثبت می‌شود. ماموگرافی به پزشک کمک می‌کند تا توده‌ها و تغییرات غیر معمول در بافت پستان را تشخیص دهد و نیاز به ارزیابی بیشتر را مشخص کند.

سونوگرافی نیز یک روش تصویربرداری است که در تشخیص سرطان پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش از امواج صوتی برای تصویربرداری استفاده می‌شود. سونوگرافی برای تشخیص توده‌هایی که در ماموگرافی مشخص نمی‌شوند، مفید است.

با توجه به اینکه ماموگرافی بهترین روش مقابله با سرطان سینه است و معمولاً می‌تواند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد، توصیه می‌شود که زنان در سنین 40 تا 49 سالگی هر سال ماموگرافی غربالگری کنند، سپس در سنین 50 تا 75 سالگی هر دو سال یکبار، اگر فاکتورهای خطری وجود نداشته باشد که فاصله زمانی کوتاهتری را ایجاب کند.