دکتر مریم بافی قدیمی

دکتر مریم بافی قدیمی

دکتر مریم بافی قدیمی سابقه ۱۵ سال فعالیت در حرفه پزشکی دارای بورد تخصصی فلوشیپ جراحی زیبایی زنان از ارمنستان مدرک هیستروسکوپی وجراحی با لیزر از دانشگاه تهران مدرک لاپاراسکوپی از دانشگاه تهران

دکتر مریم بافی قدیمی

سابقه ۱۵ سال فعالیت در حرفه پزشکی

دارای بورد تخصصی

فلوشیپ جراحی زیبایی زنان از ارمنستان

مدرک هیستروسکوپی وجراحی با لیزر از دانشگاه تهران

مدرک لاپاراسکوپی از دانشگاه تهران