دکتر شمیلا فرامرزی

دکتر شمیلا فرامرزی

دکتر شمیلا فرامرزی جراح و متخصص زنان و زایمان رتبه برتربورد تخصصی انجام کلیه خدمات پاپ اسمیر ،غربالگری جنین عملهای زیبایی زنان ،لیزر،کنترل بارداری ،زایمان و سزارین،

دکتر شمیلا فرامرزی

جراح و متخصص زنان و زایمان

رتبه برتربورد تخصصی

انجام کلیه خدمات پاپ اسمیر ،غربالگری جنین

عملهای زیبایی زنان ،لیزر،کنترل بارداری ،زایمان و سزارین،