دکتر بهارک منصوری

دکتر بهارک منصوری

دکتر بهارک منصوری فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل رشته تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران مطب مجهز به: دستگاه آر اف جهت درمان بی اختیاری ادراری، خشکی واژن، واژینیسموس، جوانسازی ناحیه تناسلی، رفع تیرگی ناحیه تناسلی دستگاه ثبت نوار قلب جنینnst انجام کلیه خدمات دوران بارداری و مراقبتهای قبل و بعد بارداری زایمان طبیعی و سزارین تنظیم خانواده و گذاشتن آیودی جراحیهای زنان (کیست، فیبروم، هیسترکتومی و...) انجام پاپ اسمیر و تست hpv

دکتر بهارک منصوری

فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل رشته تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

مطب مجهز به:

دستگاه آر اف جهت درمان بی اختیاری ادراری، خشکی واژن، واژینیسموس، جوانسازی ناحیه تناسلی، رفع تیرگی ناحیه تناسلی

دستگاه ثبت نوار قلب جنینnst

انجام کلیه خدمات دوران بارداری و مراقبتهای قبل و بعد بارداری

زایمان طبیعی و سزارین

تنظیم خانواده و گذاشتن آیودی

جراحیهای زنان (کیست، فیبروم، هیسترکتومی و…)

انجام پاپ اسمیر و تست hpv